Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski 11 grudnia 2020 r. wnioskował do Premiera RP o wycofanie się Rządu RP z decyzji o zablokowaniu planowanych wydatków budżetu państwa na wynagrodzenia osobowe. 21 grudnia 2020 r. Przewodniczący OPZZ otrzymał odpowiedź od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w tej sprawie. W odpowiedzi czytamy, iż na podstawie art. 31 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, została podjęta – na podstawie obiektywnych przesłanek - decyzja o zablokowaniu planowanych na rok 2020 wydatków budżetu państwa. Przedmiotowa blokada nie dotyczy wydatków zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) za rok 2020, wypłacane będzie w 2021 roku. Dodatkowe wynagrodzenie roczne należne za rok 2019 zostało już wypłacone w pierwszym kwartale 2020 roku. 

Wniosek

Odpowiedź