4 grudnia br. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie dotyczące wolności słowa i wolności zrzeszania się w kontekście dialogu społecznego. Na to spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych i pracodawców. OPZZ reprezentował prawnik z wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ Paweł Galec, który przestawił stan faktyczno-prawny w zakresie m.in. praw i obowiązków partnerów społecznych, prawa do strajku, sporów zbiorowych i konsultacji aktów prawnych.