Oświadczenie Kierownictwa OPZZ
dot. zapowiedzi programowych NSZZ "Solidarność"


        Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat podejmuje inicjatywy mające na celu wprowadzenie zmian w uprawnieniach emerytalnych przyznających prawo do świadczenia dla osób z wieloletnim okresem ubezpieczeniowym oraz niewygasania emerytur pomostowych. Z tego względu z satysfakcją odnotowujemy zapowiedź zjazdu NSZZ Solidarność o zamiarze podjęcia działań związanych z realizacją tych postulatów.

       Projekt nowelizacji prawa w zakresie prawa do wcześniejszej emerytury przygotował OPZZ w formie inicjatywy ustawodawczej w 2010 roku. Podpisało się pod nim ponad 700 tysięcy pracowników. Projekt ten przewiduje m.in. możliwość uzyskania prawa do świadczenia emerytalnego po osiągnięciu okresów składkowych w wymiarze 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, bez względu na wiek osoby uprawnionej.

         Wprowadzenie zasady niewygasania emerytur pomostowych OPZZ wprowadził pod obrady Rady Dialogu Społecznego w bieżącym roku.

         Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych deklaruje współdziałanie w realizacji tych postulatów.


Kierownictwo OPZZ