Publikujemy Stanowisko Komisji Kobiet OPZZ z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zapowiedzi wypowiedzenia Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Stanowisko Komisji Kobiet OPZZ z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zapowiedzi wypowiedzenia Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej