Raport opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny odnośnie wypadkowości w pierwszym kwartale 2018 roku wskazuje, że spadła liczba wypadków przy pracy.

Według GUS łączna liczba poszkodowanych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 15 900 osób. Jest to o 5,4% mniej niż w tym samym okresie w 2017 roku. Spadki są także zauważalne w kategoriach wypadkowości w podziale na grupy poszkodowanych, tj. obrażeniom lekkim uległo 15769 osób (spadek o 5,3% do roku ubiegłego), obrażenia ciężkie odniosło 99 osób (spadek o 10%). W wypadkach śmiertelnych życie straciło 32 osoby, co stanowi spadek o 31,9% do analogicznego okresu roku ubiegłego. Klasyfikując wypadkowość w regionach, można zauważyć, że najwięcej zdarzeń zanotowano w województwach dolnośląskim, podlaskim, opolskim, warmińsko-mazurskim. Najlepiej w tej klasyfikacji wypadają województwa mazowieckie, małopolskie i świętokrzyskie.

Najwyższe wskaźniki wypadkowości (liczba poszkodowanych na 1000 osób pracujących) odnotowano w sekcji ,,Górnictwo i Wydobywanie” (3,05), choć są one niższe niż w pierwszym kwartału 2017 (w zeszłym roku wyniosły 3,18). Najwyższe wskaźniki wypadkowości - 2,45 występują w sekcji ,,Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja”, a najniższy wskaźnik wypadków przy pracy jest w sekcji ,,Informacja i komunikacja” (0,26).

OPZZ z ostrożnym optymizmem podchodzi do tych danych.

Na pewno warto zauważyć spadek wypadków śmiertelnych, bowiem w całym 2017 roku, aż o 12,6% wzrosła ich liczba w stosunku do roku 2016. Podobnie z wypadkami ciężkimi: w 2017 roku uległo takim wypadkom 661 osób, co stanowiło wzrost w stosunku do roku 2016 aż o 42,5%. Choć to zaledwie pierwszy kwartał roku, miejmy nadzieje, że trend zmniejszenia wypadków będzie utrzymany i w następnych miesiącach. My jako związki zawodowe analizujemy te wskaźniki, ale jednocześnie przyglądamy się warunkom pracy. Naszą rolą jest bowiem nadzór nad warunkami pracy oraz edukacja w zakresie BHP.

Według raportu GUS najczęściej ulegamy wypadkom w pracy z powodu nieprawidłowych zachowań – to aż 61,5% przyczyn wypadków ! Niestety, nie ma poprawy w tym zakresie, bowiem niemal analogiczny wskaźnik - 61% wypadków przy pracy z powodu nieprawidłowego zachowania się pracowników miał miejsce także w roku 2017. Czynności najczęściej wykonywane podczas wypadków to: zderzenie bądź uderzenie w nieruchomy obiekt (33,2%), zderzenie bądź uderzenie w obiekt ruchomy (20,7%) czy kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim lub chropowatym (18,2%). Tak wysokie procenty nie zawsze oznaczają, że pracownicy nie przywiązują wagi do przestrzegania zasad bhp. Oni chcą pracować w dobrych warunkach, ale nie zawsze organizacyjne zaplecze warunków pracy jest zapewnione przez pracodawców. My jako związkowcy uważamy, że nadzór nad warunkami pracy powinien być większy. Bezpieczeństwo pracy powinno stawać się elementem konkurencyjności. Uważamy też, że w przypadku znaczącego naruszenia nieprawidłowości, pracodawcy powinni otrzymywać wyższe mandaty czy grzywny - teraz zazwyczaj jest to 1000 - 1200 zł, chociaż górna granica grzywny wynosi 30 tys. zł. Obecne kierownictwo PIP jest zwolennikiem działań edukacyjnych i prewencyjnych i realizuje zalecenie, by pierwsza kontrola w danym zakładzie odbywała się bez karania. My jako OPZZ od zawsze podnosimy, że konieczne jest eliminowanie patologii - można działać edukacyjnie i prewencyjnie, ale nie do przyjęcia są takie sytuacje, że pracodawca winny przewinień nie jest ukarany, zwłaszcza, kiedy naraża zdrowie i życie swoich pracowników.


Łukasz Mycka/Renata Górna