W związku z ostatnimi informacjami o zamykaniu kolejnych szpitali bądź oddziałów szpitalnych, oraz dochodzącymi do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych głosach o obawach pracowników Ochrony Zdrowia, związanych z niedostateczna ilością zabezpieczeń przed zakażeniem  COVID-19 przez personel medyczny, Przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski oraz Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Urszula Michalska wystosowali pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego i  Ministra Zdrowia, Łukasza Szumowskiego.


Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Pan

Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

Szanowni Panowie,

W imieniu organizacji zrzeszających pracowników wszystkich grup zawodowych ochrony zdrowia w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych zwracam się z apelem o pilne wprowadzenie rozwiązań, które zagwarantują im bezpieczeństwo w wykonywaniu zadań związanych z walką z koronawirusem. Codziennie dochodzą do nas dramatyczne informacje o zamykaniu kolejnych oddziałów szpitalnych bądź całych szpitali (ostatnio np. Szpital w Brzesku,Mazowiecki Szpital Bródnowski, Szpital w Kaliszu, Szpital w Grójcu). Bardzo ważne są wszelkie działania zapewniające opiekę nad pacjentami, ale priorytetowe winno być bezpieczeństwo personelu, który jest narażony na bezpośredni kontakt z wirusem, a który coraz częściej i coraz liczniej jest zakażony bądź podlega kwarantannie z uwagi na podejrzenie zakażenia.

Panie Premierze, Panie Ministrze, żadne ograniczenia, zakazy i nakazy dla obywateli nie odniosą należytego skutku w walce z pandemią, jeśli ci, którzy są na pierwszej linii nie będą mieli dostatecznej ilości sprzętu i środków ochrony osobistej, preparatów do dezynfekcji, właściwie wdrożonych procedur postępowania w takich sytuacjach, ale przede wszystkim możliwości cyklicznych badań testowych. Bez zaangażowania niezbędnych środków i natychmiastowych działań zapewniających bezpieczeństwo tych pracowników niemożliwy jest pozytywny efekt walki z wirusem.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwracało się już z apelem o zapewnienie badań testowych dla personelu ochrony zdrowia, jednak bezskutecznie. Mamy nadzieję, że Pan Premier i Pan Minister podejmą natychmiastowe działania, aby zminimalizować negatywne skutki pandemii.


Poniżej do pobrania całość dokumentu w formacie PDF: