Ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego korzystamy przez całe życie. Ze składek na ubezpieczenia społeczne finansowane są:

 • zasiłek macierzyński
 • zasiłek opiekuńczy
 • renta rodzinna
 • zasiłek chorobowy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • rehabilitacja lecznicza
 • odszkodowania powypadkowe
 • renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym wypadkowa)
 • dodatki do rent
 • pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego i protez
 • emerytura
 • emerytura częściowa
 • emerytura pomostowa
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
 • zasiłek pogrzebowy

dlatego ważne jest aby pracodawcy zatrudniali legalnie, a pracownicy legalnie pracowali. W dniu 23 września 2019 r. podczas inauguracyjnej konferencji w ZUS rozpoczynającej „Tydzień Przedsiębiorcy” o rynku pracy, problemach ubezpieczeń społecznych, nielegalnej pracy rozmawiali m.in. wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski i prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki.

B.G.