Rada Ochrony Pracy obradowała nad skutecznością nowych uregulowań dotyczących zatrudniania na umowach cywilnoprawnych. W tej kwestii wydała również stanowisko, z którym mogą się Państwo zapoznać poniżej: