Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS spotkał się 14 stycznia br. na kolejnym w tym roku posiedzeniu, aby sfinalizować rozmowy dotyczące tematów, które rekomenduje do prac nad umową społeczną. Posiedzenie poprzedziło autonomiczne spotkanie strony związkowej i strony pracodawców.

W trakcie posiedzenia Zespół przyjął, w drodze konsensusu pomiędzy stroną rządową, stroną pracowników i stroną pracodawców, następujące zagadnienia rekomendowane do dalszych prac nad przyjęciem przez Radę Dialogu Społecznego umowy społecznej:

  • Klin podatkowy w szczególności dla najniżej zarabiających i zasady kształtowania płacy minimalnej,
  • Efektywność systemu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
  • Deregulacja prawa gospodarczego i podatkowego. Zapewnienie stabilności i przewidywalności prawa podatkowego– odpowiednie vacatio legis.
  • Przegląd przepisów podatkowych, w szczególności VAT, PIT, w tym możliwość odliczenia składek płaconych na rzecz związków zawodowych w rozliczeniach podatkowych

Zgodnie z ustaleniami ostateczne tematy do negocjacji wskaże Prezydium RDS. Nie jest zatem jeszcze przesądzone, czy tematy wskazane przez Zespół Rada Dialogu Społecznego rozpatrzy podczas dalszych prac.

W pracach Zespołu wzięli udział: Roman Piotrowski, członek Rady i Prezydium OPZZ i Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej i funduszy strukturalnych OPZZ.

(nq)