16 lutego 2019 r. Przewodniczący OPZZ Jan Guz wziął udział w zebraniu członków związku zawodowego Metalowcy Mahle Polska Krotoszyn w Krotoszynie. Po podsumowaniu kadencji dotychczasowego Zarządu Związku za okres 2015-2018, nastąpił wybór jego nowych władz. Przewodniczącym Związku został ponownie wybrany Maciej Ratajczak. Przewodniczący OPZZ Jan Guz wspomniał o zrealizowanych przez OPZZ postulatach, a także o propozycjach OPZZ, obejmujących między innymi tzw. „emerytury wdowie” (wdowie lub wdowcowi przysługiwałoby dodatkowo 25% emerytury zmarłego małżonka). Magdalena Kossakowska, specjalista ds. ubezpieczeń społecznych i rynku pracy w Wydziale Polityki Społecznej OPZZ przedstawiła tematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także świadczeń uzupełniających dla osób wychowujących co najmniej czworo dzieci. W ocenie M. Kossakowskiej niezmiernie trudno będzie wprowadzić PPK w zakładach pracy, ze względu na mocno nadszarpnięte zaufanie do systemu emerytalnego w Polsce.

MK