Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski wystąpił do Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg z wnioskiem o wprowadzenie mechanizmu ,,złotówka za złotówkę” w przyznawaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, w sytuacjach przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do ich przyznawania. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas ostatniego posiedzenia Rady OPZZ, która przyjęła nowelizację kampanii programowej "Godna praca, płaca i emerytura".

O przebiegu posiedzenia można przeczytać tutaj: https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/swiateczne-posiedzenie-rady-opzzWarszawa, dnia 19 grudnia 2019 r.


Szanowna Pani

Marlena Maląg

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Pani Minister,

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwraca się do Pani Minister z wnioskiem o wprowadzenie obowiązującego i sprawdzonego z powodzeniem w praktyce mechanizmu ,,złotówka za złotówkę” w przyznawaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, w sytuacjach przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do ich przyznawania.

Do OPZZ dociera coraz więcej niepokojących sygnałów od rodziców uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego o coraz częstszych sytuacjach pozbawiających rodzinę / osobę tego świadczenia, w przypadku nieznacznego przekroczenia ww. kryterium. Obecnie wynosi ono nie więcej jak 800 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę i zostało podniesione dopiero po 11 latach, a i tak nie jest to próg satysfakcjonujący rodziny do których świadczenie ma trafiać. W przypadku pracującego rodzica z jednym dzieckiem, zarabiającego nawet minimalne wynagrodzenie, obecne uwarunkowania ustawowe wykluczają możliwość uzyskania świadczenia. Jak szacują organizacje zajmujące się sprawami alimentacyjnymi, z powodu zbyt rygorystycznych wymogów ustawowych jak i wzrastającej płacy minimalnej w ciągu ostatnich trzech lat z pomocy funduszu wykluczonych zostało około 70 tys. dzieci (w 2015 roku uprawnionych do pobierania świadczenia było około 300 tys., a w 2018 roku było to już 233 tys.). Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę, że większość rodzin / osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego to rodziny o bardzo niskim dochodzie w przeliczeniu na osobę w rodzinie – stąd dla nich każda kwota zasilająca budżet gospodarstwa domowego jest istotna.

Mechanizm ,,złotówka za złotówkę” to gotowe i sprawiedliwe rozwiązanie, które warto wprowadzić jak w przypadku świadczeń rodzinnych.

Oczekujemy od Pani Minister dialogu z OPZZ i podjęcia decyzji w tej sprawie.


Z poważaniem

Andrzej Radzikowski

Przewodniczący OPZZ


PISMO DO POBRANIA: Mechanizm ,,złotówka za złotówkę” w przyznawaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego