Zmarł Janusz Banaszczak, absolwent AWF w Warszawie, działacz związkowy, długoletni pracownik OPZZ, Kierownik Wydziału Struktur OPZZ i Sekretarz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki OPZZ. Zapamiętamy Go jako ambitnego, sumiennego i zaangażowanego pracownika, życzliwego, pogodnego kolegę.