Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Mamy


Koledze Piotrowi Dudzie

Przewodniczącemu Komisji Krajowej

NSZZ „Solidarność”

składa

Kierownictwo Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych