Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku udostępnić ubezpieczonemu, urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r., Informację o stanie konta. W Informacji ZUS podaje wysokość:

 • zwaloryzowanego kapitału początkowego, o ile został obliczony,
 • zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek na otwarte fundusze emerytalne i subkonto,
 • składek na ubezpieczenie emerytalne w wysokości bez waloryzacji w podziale na miesiące, z wyłączeniem składek na OFE i subkonto,
 • składek zewidencjonowanych na subkoncie: należnych (czyli tych, które wynikają z dokumentów rozliczeniowych przekazanych do ZUS przez płatników składek) i wpłaconych,
 • zwaloryzowanych składek, odsetek, środków i opłaty prolongacyjnej ogółem zapisanych na subkoncie,
 • składek na OFE: należnych i faktycznie przekazanych do OFE,
 • hipotetycznej emerytury.


W wersji papierowej ZUS przekazuje Informację tym osobom, które nie utworzyły profilu ubezpieczonego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Osoby, które mają taki profil, uzyskują dostęp do elektronicznej wersji informacji. W 2019 r. ZUS sporządził informację o stanie konta dla ponad 21 mln ubezpieczonych, z czego 18,5 mln trafiło do zainteresowanych pocztą. Tylko 2,7 mln ubezpieczonych miało profil na Platformie Usług Elektronicznych i informacja mogła być im udostępniona w formie elektronicznej.

Przepisy Tarczy antykryzysowej zmodyfikowały zasady udostępniania Informacji przez ZUS w 2020 r. W bieżącym roku Informację o stanie konta ubezpieczonego będzie można sprawdzić wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych. Informacja o stanie konta nie będzie udostępniana pisemnie z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba ubezpieczona wystąpi z pisemnym żądaniem o udostępnienie informacji w takiej formie. OPZZ zwracało uwagę na potrzebę przeprowadzenia kampanii informacyjnej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, w zakresie samodzielnego założenia konta, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS-u przez obywateli przypominając, że tylko niecałe 4 mln. Polaków posiada konto PUE ZUS.

Poniżej przedstawiamy instrukcję zarejestrowania konta na PUE:

 • Wejdź na www.zus.pl i kliknij „Zarejestruj się”
 • Wybierz sposób rejestracji i wypełnij formularz.
 • Ustal hasło do konta. Login otrzymasz na e-mail podany w formularzu.
 • Potwierdź swoją tożsamość. Można to zrobić na kilka sposobów: za pomocą profilu zaufanego ePUAP, za pomocą certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny), osobiście w każdej placówce ZUS.

Oprac. Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy,

Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

15 lipca 2020 r.