Wszystkie reprezentatywne organizacje pracodawców i związki zawodowe zaapelowały do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o wystąpienie do Sejmu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 13 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.