Mamy informacje od naszych organizacji, że zaczęły się zwolnienia. Przez epidemię koronawirusa tysiące osób już straciło pracę!!! I to nie koniec, bo kolejne miejsca pracy są zagrożone. Ponadto nie przedłuża się umów na czas określony, zaś pracownicy z pierwszej linii frontu nie dostaną w kwietniu pensji.

Zwolnienia grupowe

Otrzymaliśmy informacje o następujących zwolnieniach:

  • PKP TELKOL sp. z o.o. – wypowiedzenia dla 678 pracowników,

Whirlpool Wrocław ogranicza współpracę z Agencją Pracy Tymczasowej przez to wielu pracowników agencji zostało wysłanych na urlopy bezpłatne. 

Pracownicy szpitali bez wynagrodzeń

OPZZ otrzymało informację, że szpital w Radzyniu Podlaskim nie ma pieniędzy na wypłaty w kwietniu. Bez środków do życia zostaną pracownicy z pierwszej linii frontu.

Przestój

Od 16.03.2020 do 27.03.2020r. Odlewnia Białystok oraz Bison Bial Bielsk Podlaski objęte przestojem. W Zakładach Pfleiderer Grajewo S.A. spadek produkcji  o 50%, zaplanowany postój od 06.04.2020 do 14.04.2020 r. z zachowaniem wynagrodzenia według regulaminu firmy, planowane jest również rozwiązanie dwa tygodnie pracy,  dwa tygodnie przestoju w zależności od sytuacji rozprzestrzenienia się wirusa i sytuacji na rynku, wynagrodzenie zgodne z regulaminem firmy.

Zakłady Przemysłu Drzewnego i Meblowego w Hajnówce przestój od 25.03.2020 roku, z zachowaniem wynagrodzenia bez dodatków, o dalszej sytuacji pracownicy mają się dowiedzieć po 01.04.2020 r.

FAMA sp. z o.o Gniew (firma prywatna zatrudnia ok 250 pracowników) – organizacje związkowe zawarły porozumienie z właścicielami firmy o czasowym obniżeniu zarobków o 10 %. pracownikom produkcji, zabezpieczenia produkcji i administracji. Zarząd firmy i nadzór kierowniczy będzie miał obniżone zarobki o 15%. Powód zatory płatnicze  firm zamawiających produkty – też mają kłopoty finansowe z uwagi na bieżącą sytuację ( górnictwo i przemysł morski). Na razie brak pomocy ze strony samorządu i państwa.

Man Starachowice przez 6 tygodni na przestoju. SKL 66 osób narodowości ukraińskiej nie ma przedłużonych umów czasowych w związku z COVID19.

Pracownicy OSSIR w Olsztynie zostaną wysłani na urlop przestojowy i dostaną 60% pensji.

W ArcelorMittal Poland oddział Zdzieszowice zawierane są porozumienia na 15- 24 dni 75 procent wynagrodzenia, 25-40 dni 70 procent wynagrodzenia, powyżej 40 dni 60 procent wynagrodzenia.

Huta w Krośnie informuje o przestoju do 19.04.2020 r. Pracownicy przebywają aktualnie na urlopach zaległych bądź bieżących. Jeżeli Huta nie otrzyma z Tarczy Antykryzysowej wsparcia w ciągu 3 miesięcy pracę straci 1400 pracowników.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych pilnie apeluje do rządzących o zwiększenie kwot wsparcia dla firm i zwalnianych pracowników!

Dotyczy to zarówno gwarancji utrzymania wynagrodzenia, jak i zwiększenia zasiłków dla bezrobotnych, szczególnie w kontekście dodatkowych miliardów euro zapewnionej dla Polski pomocy z UE.