Firmy platformowe, takie jak Uber i Deliveroo, wykorzystują luki w prawie, aby osiągać duże zyski. Korzystają z możliwości przyjmowania ludzi do pracy na zasadzie samozatrudnienia. Pracownicy firm platformowych są zmuszeni do zaakceptowania tych praktyk, bo inaczej nie mogliby zarabiać na życie. 

Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy OPZZ


Wielu pracowników firm platformowych nie korzysta z praw pracowniczych takich jak np. cztery tygodnie urlopu w roku, możliwość przebywania w domu w razie choroby, ochrona przed wypadkami przy pracy czy godna płaca godzinowa. Jest to niesprawiedliwe wobec ogromnej większości firm, które grają zgodnie z zasadami rynkowymi. Platformy pozbawiają państwowe systemy emerytalne i zdrowotne środków finansowych.

Związki zawodowe wygrywają sprawy sądowe w całej Europie, aby położyć kres fałszywemu samozatrudnieniu. Jednakże niektóre platformy nie dbają o przestrzeganie zasad, nawet gdy są za to skazane przez sądy. Nadszedł czas na działania w celu uregulowania i powstrzymania tego opartego na wyzysku modelu biznesowego.

Podobnie jak ruch związkowy, Parlament Europejski wzywa do wprowadzenia prawa unijnego regulującego pracę na platformach i zapewniającego ich pracownikom sprawiedliwe warunki.

Uber i inne platformy naciskają na stworzenie nowego „trzeciego statusu” pomiędzy pracownikiem a samozatrudnionym. Intensywnie lobbują za tym rozwiązaniem w Brukseli. Nie pozwólmy im na stworzenie własnego, skrojonego na ich miarę prawa!

Skończmy z fałszywym samozatrudnieniem

Platformy chcą, aby pracownicy byli samozatrudnieni, by uniknąć odpowiedzialności. Ale każda platforma jest lub może stać się pracodawcą. Dlatego potrzebujemy domniemania istnienia stosunku pracy. Dzięki temu pracownicy będą traktowani jak pracownicy, gdy platforma kontroluje ich pracę, a osoby rzeczywiście samozatrudnione będą mogły pozostać samozatrudnione.

Niech platformy dostarczają dowody, a nie pracownicy

Obecnie to pracownik musi udowodnić, że jest fałszywie samozatrudniony. Jest to niesprawiedliwe. Ciężar dowodu powinien zostać odwrócony, tak aby to platformy musiały udowodniać, że pracownicy są rzeczywiście samozatrudnieni.

Firmy platformowe to wciąż firmy

Firmy platformowe powinny przestrzegać tych samych zasad i układów zbiorowych, co inne firmy w ich sektorze.

Prawa dla wszystkich pracowników

Sprzątaczki, dziennikarze, lektorzy języków obcych czy muzycy są często w takiej samej sytuacji jak pracownicy platform. Chcemy zadbać o to, by wszyscy pracownicy, zarówno online, jak i offline, mieli takie same prawa.

Ogólnoeuropejskie rozwiązanie problemu

Większość platform to firmy wielonarodowe, dlatego też potrzebujemy działań na szczeblu europejskim. Odpowiednie prawa dla pracowników platform będą zmianą w gospodarce. Ochronią też sektory w przyszłości zagrożone pracą dla platform i wprowadzą je na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy również do zapoznania się z informatorem dla pracowników dotyczącym cyfryzacji i pracy platformowej.

Informator dla pracowników