7 listopada odbędzie się uroczyste posiedzenie Rady OPZZ poświęcone 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości oraz roli związków zawodowych w Niepodległej .