14 czerwca w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Związki zawodowe  – wyzwania, szanse i bariery”, zorganizowane przez Katedrę Polityki Publicznej SGH i Federację Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego, będącą częścią OPZZ.

W czasie seminarium odbyły się dwa panele dyskusyjne z udziałem wiodących uczonych i ekspertów oraz przedstawicieli związków zawodowych. W seminarium uczestniczyli Stanisław Pałka, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego oraz Andrzej Szczepański, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce, a także przedstawiciele związków zawodowych należących do FZZ Pracowników Przemysłu Spożywczego z Drosed Siedlce, Indykpol Olsztyn, Fawor Poznań, Unilever Poznań, Nestle Polska, Nutricia Opole, Bakalland Włocławek, W.P.P.Z. Staw, PPZ-M Stoisław, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Polski Ogród Skierniewice, Orbis Poznań, Browar Tychy, Colian Bydgoszcz, a także przedstawiciele FZZ Pracowników Mleczarstwa w Polsce. Uczestnicy przeanalizowali m.in. najnowsze dane obrazujące pozycję związków zawodowych w środowisku pracowniczym oraz kluczowe zjawiska dla zdolności związków do efektywnego działania. Omówione zostały także  najważniejsze wyzwania i szanse na rozwój ruchu pracowniczego.

W pierwszym panelu pt. „Ruch związkowy w zmieniających się okolicznościach – odnowa czy status quo?” uczestniczyli Dominik Owczarek Kierownik Programu Polityki Społecznej w Instytucie Spraw Publicznych, prof. Jacek Sroka, dr Rafał Towalski, prof. Robert Sobiech oraz z ramienia OPZZ Janusz Gołąb i Agnieszka Skruczaj. Panel moderował prof. Jan Czarzasty. Paneliści omówili najnowsze podejścia i strategie związków w zakresie podniesienia uzwiązkowienia, w Polsce i Europie w przedsiębiorstwach z kapitałem polskim i zagranicznym. Przedstawiono stan stosunków pracy w ostatnich latach w Polsce. Stan dialogu społecznego oraz funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego z punktu widzenia strony społecznej, a także wady i zalety ustawy o związkach zawodowych.

W drugim panelu pt. „Rosnąca fala imigracyjna pracowników zagranicznych na polskim rynku pracy. Związki zawodowe wobec tego zjawiska.” Udział wzięli Barbara Surdykowska reprezentująca Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, Agnieszka Kulesa, Monika Szulecka i Michał Drozdek. Moderatorem dyskusji był prof. Andrzej Zybała. Paneliści dyskutowali m.in. o pracownikach z zagranicy pracujących na polskim rynku pracy, zjawisku tworzenia przez pracodawców nisko płatnych miejsc pracy, nadużywaniu krótkoterminowych umów o pracę oraz niezbędnych zmianach w prawie pracy.

AS