Związki zawodowe działające w spółkach energetyczno – górniczych, okołoenergetycznych oraz ciepłowniczych w grupach kapitałowych PGE, TAURON, Enea i Energa powołały Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Chodzi między innymi o gwarancje pracownicze w procesie transformacji energetyki.

Pod decyzją o powołaniu Komitetu podpisali się liderzy 16 organizacji związkowych. Sygnatariusze oczekują m.in. wyjaśnienia planu wydzielenia z grup energetycznych aktywów wytwórczych opartych na węglu i skupienia ich w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Związkowcy chcą doinwestowania krajowego systemu energetycznego w oparciu o konwencjonalne i stabilne bloki energetyczne. Celem Komitetu będzie prowadzenie działań związanych z „odpowiednią ścieżką dojścia krajowej transformacji energetycznej”.

OPZZ już w maju ub. roku zwracał się do premiera Morawieckiego o podjęcie, na szczeblu krajowym, rozmów o przekształceniach w górnictwie i energetyce. To ważny temat bo realizując oczekiwania społeczne dotyczące ograniczenia dwutlenku węgla w atmosferze, zlikwiduje się setki tysięcy miejsc pracy. Niestety, rząd nie podjął tej inicjatywy, a rozmowy ze związkami zawodowymi rozpoczął dopiero po strajkach górników Polskiej Grupy Górniczej. Rozmowy ograniczyły się głównie do tej spółki i do wydobycia węgla kamiennego. Tymczasem mamy w Polsce bardzo silny sektor węgla brunatnego. Likwidacja miejsc pracy w tym sektorze już się rozpoczęła w Zagłębiu Konińsko – Turowskim. Prywatny właściciel zamknął kopalnię w Adamowie. Pracownicy, wbrew zapewnieniom o sprawiedliwej transformacji, nie otrzymali pomocy czy ofert pracy.

Strona rządowa do tej pory nie podjęła rozmów ze związkami zawodowymi w sektorze węgla brunatnego. W tej sytuacji trudno się dziwić, że zawiązał się Ogólnopolski Komitet Protestacyjno – Strajkowy jednoczący związkowców z kopalni węgla brunatnego i związanych z nimi elektrowni i ciepłowni. Inicjatorami powołania Komitetu była Federacja ZZ Górnictwa Węgla Brunatnego (w tym MZZ „Odkrywka” KWB Bełchatów) i ZZ „Kontra” – organizacje członkowskie OPZZ. W skład Komitetu weszło również Zrzeszenie ZZ Energetyków (OPZZ).

Rząd tworzy nowe konstrukcje prawne jak, wspomniana już, Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego, ale nie rozmawia o tym ze związkami zawodowymi. To musi budzić niepokój. OPZZ oczekuje gwarancji powstania układu zbiorowego pracy stabilizującego sytuację pracowników. Domagamy się konkretnych działań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy w miejsce utraconych na skutek transformacji energetycznej, w tych rejonach gdzie będą one likwidowane. Istotną rolę w tym zakresie może odegrać Krajowy Plan Odbudowy, jeżeli dobrze go wykorzystamy.

R.G.

Pełna treść powołania Komitetu TUTAJ