Mamy informację od naszych organizacji o kolejnych zwolnieniach. Firmy wysyłają pracowników bezprawnie na urlopy bezpłatne albo nie przedłużają umów na czas określony! Coraz więcej zakładów pracy nie ma pieniędzy na wypłatę pensji. Pracownicy są w coraz gorszej sytuacji. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych ponownie apeluje do rządzących o zwiększenie kwot wsparcia dla firm i zwalnianych pracowników!

Poniżej informujemy co się dzieje w poszczególnych województwach!

W województwie łódzkim upadają małe, lokalne firmy

W województwie łódzkim zawieszane są małe działalności. Małe przedsiębiorstwa zamykają się, a dotyczy to głównie branży cukierniczej oraz gastronomicznej. Mamy również niepokojące informacje o niewystarczającym zabezpieczeniu pracowników pomocy społecznej. Ta grupa zawodowa jest również obciążana nadgodzinami. W mediach można również usłyszeć o ciężkiej sytuacji DPS-ów. Rządzący na dzień dzisiejszy nie podjęli konkretnych kroków, aby poprawić sytuację tych niedocenianych i słabo opłacanych pracowników. Sytuacja w DPS-ach dotyczy nie tylko województwa łódzkie, ale całej Polski. Jest dramatyczna!

W województwie dolnośląskim dramat prawie 400 pracowników

W jednej z firm w województwie dolnośląskim zwolniono około 20 pracowników. Z tego województwa mamy również informację o zwolnieniach grupowych dotyczących 360 osób. W firmie, o której mowa w zdaniu poprzednim mocno działają związki zawodowe, aby uchronić jak najwięcej miejsc pracy i aby ewentualne wypowiedzenia nastąpiły zgodnie z przepisami prawa, jak najłagodniej i z jak największym poszanowaniem praw pracowników.

W województwie lubelskim tną etaty

W województwie lubelskim niektórych pracowników dotknęło cięcie etatów o 20%. Mamy również informację, że renciści tracą pracę (18 osób). OPZZ dowiedziało się, że zwolnienia dotykają coraz większej grupy pracowników. Powodem zwolnień ma być rzekoma mała wydajność pracowników.

Dramatyczna sytuacja w województwie lubuskim

OPZZ otrzymało informację, że w województwie lubuskim w kwietniu umów o prace na określony nie przedłużono około 503 pracownikom.

W tym województwie utraciło pracę około 400 pracowników zatrudnianych przez agencję pracy tymczasowej. Mamy również informację o krótkoterminowych przestojach w zakładach pracy.

Podkreślić należy, że w dużej części przedsiębiorstw w województwie lubuskim są zwolnienia pracowników jednak nie mamy tam organizacji związkowych. Jednocześnie urzędy pracy nie rejestrują bezrobotnych w sposób tradycyjny, dopiero się do tego przygotowują.

Co się dzieje w województwie podkarpackim?

Do 08.04. zgłoszono do Urzędu Pracy:

  • zwolnienia grupowe w 8 zakładach – łącznie 904 osób/ dopaździernika 2020 r.
  • bezrobocie za marzec spadło o 450 osób, jest obecnie 78 910 osób, w 9 powiatach wzrosło o 100 osób.
  • Pow. Krosno - 7 osób
  • Pow. Mielec - 350 osób
  • Pow. Dębica - 310 osób
  • Pow. Jasło - 150 osób
  • Pow. Przemyśl - 60 osób
  • Pow. Rzeszów - 2 osoby
  • Łącznie 654 osoby w branżach: motoryzacyjna i kooperanci zagraniczni, handel, usługi.

Epidemia koronawirusa spowodowała, że do rzeszowskiego PUP dociera także mniej ofert pracy. W styczniu było ich 671, w marcu 394. Spadek jest 58-procentowy.

OPZZ podkreśla raz jeszcze, że Ustawa przyjęta przez Sejm 9 kwietnia 2020 roku, w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, nie odpowiada na wyzwania stojące przed pracownikami, przedsiębiorcami i gospodarką. Koszty ratowania firm nadal ponoszą pracownicy.

mp