Eurostat sprawdził, jak wyglądają deklaracje mieszkańców poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) jeśli chodzi o możliwość sfinansowania tygodniowego urlopu poza domem jeden raz w roku. Badania pokazują, że w 2018 r. 28,3% ludności  UE w wieku 16 lat lub więcej nie mogło sobie pozwolić na tygodniowy wyjazd.

Krajami z najwyższym odsetkiem osób znajdujących się w tej sytuacji były Rumunia (58,9%), Chorwacja (51,3%), Grecja (51%) i Cypr (51,0%). W lepszej sytuacji były społeczeństwa Luksemburga - 10,9% jego mieszkańców twierdzi, że nie stać ich na tygodniowy urlop - i Szwecji, w której odsetek ten wynosi 9,7%.


Eurostat informuje, że pod tym względem Polska zajmuje 11. pozycję wśród 28. krajów UE. 34,6% ankietowanych Polaków deklarowało, że nie może wyjechać na tydzień raz w roku. Polska znalazła się jednak w czołówce krajów, w których odnotowano polepszenie sytuacji na przestrzeni ostatnich pięciu lat - wzrost o 26 punktów procentowych od 2013 r. do 2018 r. 

KD