OPZZ z zadowoleniem przyjmuje przygotowany przez Komisję Europejską Fundusz o wysokości 750 miliardów euro przeznaczony na walkę z COVID-19

27 maja 2020 Komisja Europejska przedstawiała od dawna oczekiwany przez polskich pracowników fundusz, mający na celu przeciwdziałanie kryzysowi gospodarczemu spowodowanemu pandemią COVID-19. Fundusz o nazwie „Unia Europejska Następnej Generacji” operować będzie kwotą 750 miliardów euro, z czego 500 miliardów euro będzie przeznaczone dla państw członkowskich w ramach grantów (dotacji), a 250 miliardów jako pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. OPZZ z zadowoleniem przyjmuje zaprezentowanie tego funduszu, którego dwie trzecie środków będzie wydatkowanych w ramach bezzwrotnych dotacji dla krajów i sektorów gospodarki najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarczym.

Środki te będą do dyspozycji państw członkowskich, oprócz już przygotowanych instrumentów finansowych o wysokości 550 miliardów euro dysponowanych w ramach funduszu na rzecz przeciwdziałaniu bezrobociu SURE (fundusz rozpocznie działalność od 1 czerwca b.r.), wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw udzielanych przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz środków pochodzących z europejskiego mechanizmu stabilności.

Komisja Europejska przedstawiła również przewidywaną wysokość przyszłego budżetu UE w wysokości 1,1 tryliona euro, którego działania będą w głównej mierze koncentrowały się na przeciwdziałaniu kryzysowi gospodarczemu. W sumie więc Unia Europejska zgromadzi 2,4 tryliona euro na walkę z kryzysem.

Na szczególną zadowolenie zasługuje również zmieniony program prac Komisji w związku z pandemią. Komisja w dalszym ciągu pracować będzie nad wprowadzeniem europejskich godnych płac minimalnych, które są konieczne do odbudowy gospodarki i zwiększenia popytu wewnętrznego. Komisja zwróci również szczególną uwagę na sytuację dzieci i młodzieży wprowadzając rozwiązania przeciwdziałające ich ubóstwu oraz na zwiększenie wydatków na programy chroniące młodych pracowników przed bezrobociem. Wreszcie UE podejmie kroki na rzecz unikania płacenia podatków w krajach europejskich, przez międzynarodowe korporacje.

Do tej pory Komisja przygotowała około 291 aktów i dokumentów dotyczących pandemii. Jest to imponująca liczba, która wydatnie pokazuje aktywne działania UE w związku z kryzysem. Należy podkreślić, że działania instytucji unijnych są bardziej aktywne i w większym stopniu nastawiona na wsparcie dla pracowników niż rządu polskiego.

„Z wielkim zadowoleniem przyjmujemy dotychczasowe inicjatywy Komisji Europejskiej” – powiedział przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. „Większość naszych postulatów została uwzględniona a środki przeznaczone w przedstawionym na walkę z pandemią i spowodowaną przez nią kryzysem są rzeczywiście ambitne. Wyrażam nadzieje, że rząd polski nie tylko wyrazi poparcie dla zaprezentowanych propozycji, ale będzie z tych środków skutecznie korzystać” – dodał przewodniczący.

Adam Rogalewski, dyrektor wydziału międzynarodowego OPZZ: ”Komisjawyciągnęła wnioski z poprzedniego kryzysu gospodarczego przygotowując w bardzo krótkim czasie rozwiązania chroniące nie tylko przedsiębiorców, ale również pracowników. Komisja nie użyła również kryzysu do odstąpienia od realizacji społecznych postulatów takich jak europejska płaca minimalna, czy wprowadzenia w życie zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Wydaje się, że dzięki działaniom Komisji będziemy mogli nie tylko szybko odbudować europejską gospodarkę, ale stworzyć prawdziwie socjalną Europę”.