16 grudnia br. dr Adam Rogalewski, dyrektor wydziału międzynarodowego OPZZ został wybrany wiceprzewodniczącym Pan-europejskiej Rady Regionalnej (PERC) Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych, zastępując na tej funkcji Annę Wolańską z NSZZ „Solidarność”.

PERC została założona w 2007 roku i stanowi ważny pomost współpracy związków zawodowych z Europy i części Azji, m.in. Kazachstanu i Uzbekistanu. OPZZ aktywnie uczestniczy w pracach PERC promując demokrację, prawa związkowe oraz postulaty konwergencji wynagrodzeń pomiędzy krajami tego regionu.

Kadencja wiceprzewodniczącego PERC trwa 4 lata.

AR