W dniu 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. W tym roku święto ma szczególny charakter – pracownicy służby zdrowia we wszystkich krajach walczą z pandemią koronawirusa (COVID-19), która stała się najważniejszą kwestią w obszarze zdrowia publicznego i jednocześnie, która pokazała nam, jak istotne dla naszego życia i naszych społeczeństw są usługi zdrowotne oraz  opiekuńcze, będące w stanie zapewnić dostępność do opieki dla wszystkich obywateli, niezależnie od statusu ekonomicznego.

W związku z tym szczególnym dniem Prezydium OPZZ wystosowało apel w którym  utożsamia się z hasłem ,,Budowanie sprawiedliwszego,  zdrowszego  świata  !” oraz popiera  hasła Europejskiej Federacji Pracowników Służb Publicznych (EPSU) ,,Nie – dla czerpania zysków z pandemii !” oraz ,,Szczepionka dla Wszystkich !”.  Rada OPZZ wskazuje nasze konstytucyjne  prawo  do  opieki  zdrowotnej  dla  wszystkich oraz przypomina o swoich interwencjach do Ministra Zdrowia o likwidację barier i przywrócenie równych szans dla wszystkich pacjentów. Apel ten jest wezwaniem do władz publicznych o „monitorowanie i likwidowanie nierówności zdrowotnych !” oraz zauważa iż Nasze związkowe hasło: ,,Najpierw Pacjent – potem Zysk !” dziś ma wyjątkowo symboliczne znaczenie i jest ciągle aktualne. Przedstawiona jest również sytuacja pracowników ochrony zdrowia, którzy codziennie, jako pierwsza linia frontu toczą dla nas wszystkich heroiczną walkę z pandemią oraz szczere podziękowania za ich służbę na rzecz drugiego człowieka.

Apel Prezydium OPZZ z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia można pobrać tutaj