W dniach 7-8.05.2019 w hiszpańskiej Maladze miało miejsce zawiązanie grupy sterującej w ramach projektu „Capacitados y efectivos” (gdzie OPZZ jest partnerem), której celem jest aktywizacja i wzrost wpływu młodych działaczy związkowych na ustawodawstwo na poziomie krajowym oraz UE, a także politykę kadrowo-płacową w ramach pracodawcy. Na spotkaniu nie zabrakło reprezentantów OPZZ - Mateusza Nabiałczyka (przewodniczący ZZG w Polsce przy KWK "Knurów-Szczygłowice") i Wojciecha Stelmasiaka (v-ce przewodniczący Komisji Młodych OPZZ). Nasi koledzy podzielili się doświadczeniami młodych działaczy związkowych na arenie krajowej, by następnie opracować harmonogram prac w zespole składającym się również z Hiszpanów, Portugalczyków, Serbów, Łotyszy, Rumunów oraz Litwinów.

Proces badawczy zwieńczony zostanie podsumowaniem w Krakowie, a następnie zespół ustali zakres podjętych środków i przystąpi do ich realizacji. Cel jest prosty - młode pokolenia muszą mieć świadomość bezpieczeństwa i korzyści płynących z organizowania się w ramach struktur związkowych poprzez realny wpływ na warunki i rynek pracy.

MN