Praca platformowa to wyzwanie dla wszystkich aktorów świata pracy, w tym dla związków zawodowych i pracodawców. Jest ona związana z postępującymi procesami cyfryzacji (digitalizacji) i stanowi jeden z jej najbardziej widocznych elementów. Podobnie jak wprowadzenie przez Forda produkcji masowej do przemysłu na początku XX wieku w sposób znaczący wpłynęło na stosunki pracy, tak cyfrowe platformy pracownicze niewątpliwie w znacząc sposób przyczynią się do zmiany postrzegania i wykonywania pracy w przyszłości.

Celem tego informatora jest przedstawienie polskim pracownikom, członkom związków zawodowych oraz innym zainteresowanym podmiotom najważniejszych informacji o cyfryzacji i pracy platformowej. Informator ma również na celu przedstawienie dyskusji, którą toczą związki zawodowe w Europie – w szczególności w Niemczech i w Polsce – dotyczącej wpływu cyfryzacji na rynek pracy.