W dniach 15-16 czerwca na zaproszenie SINDIKATA ZELEZNIŚKEGO PROMETA SLOVENJE w Słowenii przebywała oficjalna delegacja Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP, której przewodniczył przewodniczący związku - Aleksander Motyka.


W trakcie pobytu delegacji odbyło się szereg spotkań na których wymieniano poglądy w sprawie reorganizacji na poszczególnych kolejach. W spotkaniu brały udział związki zawodowe działające na kolejach Słoweńskich jak również delegacje związków zawodowych działających w Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii. Zainteresowanie kolegów z wyżej wymienionych Związków budziły przemiany zachodzące na polskich kolejach ze szczególnym uwzględnieniem systemów emerytalnych dla kolejarzy. W tej sprawie szczegółowych i wyczerpujących informacji udzielił kol. Aleksander Motyka, który zapoznał zgromadzonych związkowców z systemem emerytalnym kolejarzy i z zasadami przejścia kolejarzy na tzw. emeryturę pomostową. Przebieg restrukturyzacji jak i systemy emerytalne w poszczególnych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem kolejarzy, omówili koledzy z innych zagranicznych central związkowych.

16 czerwca w miejscowości Kranjska Gora odbyło się spotkanie z kolejarzami Słowenii. Było to spotkanie integracyjne na które przybyło 510 Słoweńskich kolegów. W trakcie spotkania odbyto wiele interesujących rozmów, nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie.

www.zzdrpkp.pl