Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) zorganizowała „Europejski tydzień akcji” na rzecz „sprawiedliwego transportu dla Europy” w dniach 22-27 marca br., podejmując wiele działań w wyrazie sprzeciwu wobec dumpingu socjalnego w Europie. W ostatnim dniu akcji, w środę 27 marca, europejscy związkowcy wzięli udział w demonstracji w Brukseli.

W międzynarodowym transporcie drogowym pracuje około 10 milionów Europejczyków w tym około 300 tys. Polaków. Podczas kampanii informacyjnej zwracano uwagę na to, że dumping socjalny w tym sektorze wiąże się z następującymi problemami:

  • Pracownicy wysyłani do innych krajów często zarabiają mniej niż pracownicy miejscowi.
  • Pracownicy zmuszani są do pracy niebezpiecznie długie godziny, a zasady dotyczące czasu odpoczynku są ignorowane przez pracodawców i rządy.
  • Pracownicy nie mają jednoznacznego dostępu do opieki zdrowotnej i ubezpieczenia społecznego.
  • Pracownicy otrzymują umowy krótkoterminowe i niepewne.
  • Szeroko upowszechnione jest stałe podwykonawstwo, praca agencyjna i fałszywe samozatrudnienie.

OPZZ popiera działania europejskich związkowców sprzeciwiających się dumpingowi socjalnemu w transporcie i w innych branżach. Za sekretarzem generalnym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Lucą Visentinim należy podkreślić, że „jednolity rynek UE powinien polegać na szerzeniu dobrobytu, a nie na obniżaniu płac, nie na wykorzystywaniu pracowników, nie na drenażu biedniejszych krajów z ich wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników”.