Europejski Urząd Statystyczny przedstawił raport na temat kosztów pracy w Unii Europejskiej. Wynika z niego, że w 2017 r. godzinne koszty pracy w firmach zatrudniających co najmniej 10 pracowników w UE wynosiły średnio 26,8 euro i były wyższe o 0,6 euro niż w 2016 roku i o 4,9 euro niż w 2008 roku.

Najwyższe koszty pracy w zeszłym roku były w Danii – 42,5 euro za godzinę pracy, w Belgii – 39,6, w Luksemburgu – 37,6, w Szwecji – 36,6, i we Francji – 36,0. Najniższe koszty pracy były w Bułgarii – 4,9 euro, w Rumunii – 6,3 na Litwie – 8,0, na Łotwie – 8,1, na Węgrzech – 9,1 oraz w Polsce – 9,4.

Między 2016 i 2017 r. w całej UE nastąpił wzrost kosztów pracy (liczonych w euro) o 1,6%. Największy wzrost kosztów pracy (w euro) nastąpił w Rumunii – o 15,0% i w Bułgarii – o 12,0%. Koszty pracy spadły w Wielkiej Brytanii – o 4,5% i w Finlandii – o 1,5%.

Eurostat wskazał też średnie pozapłacowe koszty pracy jako procent całości wynagrodzenia. W 2017 r. średnio wynosiły one 24,0% całego wynagrodzenia. Największe były we Francji – 32,8%, w Szwecji – 31,1%, na Litwie – 28,3 i we Włoszech – 27,5%. Najniższe pozapłacowe koszty pracy były na Malcie – 6,7%, w Luksemburgu – 11,9%, w Irlandii – 13,7% oraz w Danii – 13,8%. Znacznie niższe od średniej unijnej były one też w Polsce, gdzie wynosiły 18,4%.

Piotr Szumlewicz