W dniach od 18 do 19 kwietnia br. w Brukseli odbyło się posiedzenie plenarne Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego (EKES).

Jako posiedzenie odbywające się w połowie pięcioletniej kadencji miało ono wymiar uroczysty i było połączone ze zmianami w kierownictwie komitetu oraz w składach jego organów. Przewodnictwo EKES objął Luca Jahier z Włoch, dotychczasowy przewodniczący grupy organizacji pozarządowych zajmując miejsce Georga Dasisa z Grecji, reprezentującego grupę pracowników. Powołano także nowe komisje EKES-u: do spraw sztucznej inteligencji oraz praw podstawowych. Reprezentant OPZZ, Adam Rogalewski, opuścił grupę ds. Europejskiego Semestru i przeniósł się do grupy do spraw współpracy UE z Chinami.Oprócz tego kol. Rogalewski zasiada w grupie ds. Komunikacji EKES oraz pozostaje w sekcji ds. spraw zagranicznych (REX) oraz rynku pracy (SOC). Kolega Sławomir Broniarz, drugi przedstawiciel OPZZ w komitecie opuścił sekcję ds. rynku wewnętrznego (INT) i przeniósł się do sekcji rynku pracy (SOC).

Podczas posiedzenia EKES kolega Rogalewski został mianowany sprawozdawcą Nowej Strategii Unii Europejskiej Na Rzecz Młodzieży.

Na posiedzeniu plenarnym zostały również przyjęte opinie przygotowane z udziałem kolegi Rogalewskiego: Unijne ramy jakości i skuteczności przygotowania zawodowego oraz Plan działania UE na lata 2017–2019 – Eliminowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć. Ta ostatnia, z uwzględnieniem poprawek wniesionych przez niego - dotyczących zobowiązana organizacji pracowniczych i pozarządowych do wzmożenia działań na rzecz równej reprezentacji kobiet w ich organach decyzyjnych.

Adam Rogalewski, zabierając głos podczas dyskusji nad opinią dotyczącą zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć powiedział: - Równe wynagrodzenie kobiet powinno być naszym wspólnym priorytetem szczególnie, że w Europie obserwujemy negatywny trend zwiększania się różnic płac. W Polsce, która zawsze słynęła z równych zarobków mężczyzn i kobiet zauważyliśmy w ostatnich latach różnice, które wynoszą już 7 procent na niekorzyść pań. To bardzo niepokojące mimo, że to wciąż poniżej średniej krajów członkowskich. Tym bardziej, że niskie wynagrodzenia to niskie emerytury.

Komitet przyjął również opinie dotyczące między innymi finansowania europejskiego filaru praw socjalnych, pakietu dotyczącego unii gospodarczej i walutowej oraz spójności gospodarczej i społecznej oraz integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich.

Wszystkie opinie dostępne są w języku polskim na stronie komitetu:

https://www.eesc.europa.eu

Adam Rogalewski