W dniach 21 – 22 czerwca w Sofii, odbyło się posiedzenie grupy pracowników Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego (EKES), w związku z zakończeniem bułgarskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej. W posiedzeniu wzięli udział Sławomir Broniarz i Adam Rogalewski, przedstawiciele OPZZ w EKES.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu Bułgarii - wicepremier i minister pracy. Bułgaria zakończy swoją prezydencję w UE pod koniec czerwca. Wówczas półroczną prezydencję przejmie Austria.

Unia Europejską pod przewodnictwem Bułgarii osiągnęła wiele sukcesów w kwestiach pracowniczych. To dzięki Bułgarii doszło do zawarcia kompromisu w sprawie rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych (głosowanie w Parlamencie Europejskim pod koniec maja i ostateczne zatwierdzenie rewizji 21 czerwca przez Radę UE). Zaawansowane są prace nad dyrektywą w sprawie łączenie życia zawodowego z prywatnym oraz dyrektywą w sprawie przewidywalnych i transparentnych warunków pracy. Te inicjatywy mają na celu wprowadzenie w życie zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. W tych, jak i innych ważnych europejskich procesach legislacyjnych, aktywny udział brali przedstawiciele wydziału międzynarodowego OPZZ.

Należy podkreślić, że Bułgaria odgrywała istotną role w zainicjowaniu Sojuszu na Rzecz Konwergencji Wynagrodzeń, o którym OPZZ informował wielokrotnie.

Z punktu widzenia polskich związków zawodowych - powiedział Adam Rogalewski - prezydencja Bułgarii obfituje w wiele istotnych osiągnięć na drodze do harmonizacji wynagrodzeń i warunków pracy pomiędzy nowymi i starszymi krajami członkowskimi UE. Mam nadzieje, że działania bułgarskie będą kontynuowane przez prezydencję austriacką oraz rumuńską.

(AR)

Na zdjęciu uczestnicy spotkania.