Ester Lynch, Członek kierownictwa Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych,odpowiedzialna za europejską kampanię "Europa Potrzebuje Wyższych Płac" wzięła udział w ogólnopolskiej manifestacji OPZZ pod hasłem "Polska Potrzebuje Wyższych Płac", która odbyła się 22 września 2018 roku. Poniżej wystąpienie wiceprzewodniczącej przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w Warszawie.
Przemówienie Esther Lynch z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych EKZZ 

Przywożę ze sobą z Brukseli wsparcie przeszło 60 milionów pracowników, członków Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, którzy mówią Wam: Dzień Dobry.

Dołączmy się w Waszych postulatach, żeby Was Premier spotkał się z Waszym związkiem OPZZ i żeby zawarł z nim sprawiedliwe porozumienie.

Sprawiedliwe porozumienie na rzecz zwiększenia wynagrodzenia oraz demokracji w miejscu pracy.

Mam Dość.

Chciałabym powiedzieć Waszemu Rządowi, że żadne europejskie państwo nie może mieć tak niskiej płacy minimalnej jak Polska.

Żadne europejskie państwo ze wzrostem gospodarczym takim jak Polska, nie powinno mieć wynagrodzeń w stagnacji.

Żadne europejskie państwo nie powinno płacić pracownikom sektora publicznego głodowych pensji.

Wasz lider Jan Guz jest znany z osiągania sukcesów dla Polskich pracowników w Brukseli. Jestem przekonana, że razem z Nim osiągnięcie również sukces w Polsce.

W jedności siła!

Polska potrzebuje wyższych płac!