Fundacja Genshagen wspólnie z Federalnym Ministerstwem Pracy i Spraw Społecznych Niemiec zorganizowała w dniu 2 października 2019 r. trójstronne, niemiecko-francusko-polskie sympozjum na temat Europy społecznej w Genshagen koło Berlina. W spotkaniu wzięło udział około 20 ekspertów w dziedzinie europejskiej polityki społecznej z Niemiec, Francji i Polski. OPZZ reprezentowała Katarzyna Duda z Wydziału Międzynarodowego.

Dyskusje koncentrowały się na trzech kwestiach: potrzebie wdrażania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych (EFPS), a także sprostania wyzwaniom związanym z automatyzacją pracy oraz możliwości niwelowania gospodarczych różnic między państwami członkowskimi UE. 

Dr. Rolf Schmachtenberg z Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych Niemiec pozytywnie ocenił zapowiedzi polskiego rządu podniesienia płacy minimalnej do poziomu 4000 zł. brutto do 2023 r., a także rozszerzenie programu ""Rodzina 500+"" na pierwsze dziecko. Katarzyna Duda zwróciła uwagę na to, ustalenie płacy minimalnej na 2020 r. zostało wprowadzone bez konsultacji z partnerami społecznymi, przez co rząd ponownie zlekceważył dialog społeczny. Zwróciła ponadto uwagę na to, że ciężar transferów socjalnych spoczywa na nisko i średnio zarabiających w związku z utrzymywaniem przez rząd regresywnego systemu podatkowego.