W dniu 1 października 2020 r. odbył się Europejski Dzień Akcji na Rzecz Stali zorganizowany przez Europejską Federacją Związków Zawodowych Przemysłu Industriall Europe. W Polsce akcja była koordynowana przez Federacje Metalowców, organizację członkowską OPZZ oraz NSZZ Solidarności. Główne działania skoncentrowały się na zorganizowaniu zgromadzenia przed Hutą Warszawa.

Związki zawodowe wzywają Unię Europejską oraz Państwa Członkowskie do podjęcia szybkich działań koniecznych do ratowania sektora stalowego oraz tysięcy miejsc pracy, generowanych przez ten sektor i sektory z nimi powiązane. Podczas gdy produkcja stali w spadła w Europie o 40 procent Chiny zwiększyły produkcje o 1, 3 procent. Szacuje się, że w związku z pandemią straty będą jeszcze większe.

Dlatego związki domagają się m.in. do zagwarantowania zrównoważonych miejsc pracy w Europie. Przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji z poza Unii Europejskiej. Pakietu stymulującego rozwój i istnienie produkcji stali w Europie. Produkowania bardziej zielonej stali w Europe oraz nowej strategii europejskiej na rzecz stali.

Przygotował Adam Rogalewski