W dniach od 7 do 9 maja w Sesimbrze (Portugalia) odbyło się seminarium europejskich związków zawodowych poświęcone przyszłości ruchu związkowego. Organizatorem spotkania był Europejski Instytut Edukacyjny Europejskich Związków Zawodowych (ETUI) przy udziale Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ).

W seminarium uczestniczyło około 15 przedstawicieli organizacji związkowych z takich krajów jak Belgia, Francja, Szwecja, Włochy, Hiszpania.OPZZ reprezentował Adam Rogalewski, specjalista ds. międzynarodowych, który był jedynym uczestnikiem z Polski. 

Przewodniczący EKZZ, Luka Visentini, zapoznał uczestników z przygotowaniami do kongresu EKZZ w przyszłym roku, jak również z działaniami związanymi z zwarciem sojuszu na rzecz harmonizacji wynagrodzeń w Europie. W tej ostatniej sprawie OPZZ wystosował list do premiera w z prośba o poparcie.

Przewodniczący Visentini przedstawił też ostatnie sukcesy EKZZ na arenie europejskiej. To m. in rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych, Europejski Filar Praw Socjalnych czy włączenie przedstawicieli związków zawodowych do prac nad opracowaniem europejskiego semestru.

Dyskusja dotyczyła wprowadzenia w życie na arenie europejskiej sześciu celów EKZZ, uchwalonych podczas konferencji połówkowej w Rzymie w ubiegłym roku. Cele te to m.in. nowa polityka gospodarcza, zwiększenie i harmonizacja wynagrodzeń w Europie, sprawiedliwe przejście na nowe formy gospodarki (digitalizacja oraz globalne ocieplenie), ochrona i wzmocnienie europejskiego modelu socjalnego, emigracja i swobodny przepływ pracowników oraz demokracja i walka z ksenofobią i populizmem.

Debata dotyczyła również tego co stanie się za 10 – 20 lat ze związkami zawodowymi i na rynku pracy. Profesor Christophe Degryse z ETUI przedstawił sześć scenariuszy dotyczących przyszłości ruchu związkowego w 2030.

Pierwszy to postępująca fragmentacja rynku pracy i połączona z nim fragmentacja typów osób wykonujących pracę (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz osoby samozatrudnione). Związki zawodowe będą tylko dla wybranych grup pracowników a inni po prostu będą musieli sobie radzić sami.

Drugi dotyczy ograniczenia związków zawodowych, które operować będą tylko w wybranych sektorach gospodarki krajowej. Kolejny to kooperatywizm. Czwarty przedstawia najgorszy scenariusz, w którym związki zawodowe przestaną istnieć a świat pracy będzie przypominał amerykański „dziki zachód”. Przeciwny mu jest scenariusz piąty, w którym dochodzi do wzmocnienia związków zawodowych. Ostatni scenariusz przedstawia sytuację, w której dochodzi o moralnej korupcji związków zawodowych stających się narzędziem do realizacji polityki partii i rządzących. 

Adam Rogalewski, przedstawiając sytuację w Polsce podkreślił doświadczenia OPZZ w organizowaniu i integrowaniu pracowników migrujących (Ukraińców) na rynku pracy, jak również działania przeciwko populizmowi i ksenofobii.

Kolejne seminarium dotyczące przyszłości ruchu związkowego odbędzie się w listopadzie.

Na zdjęciu artystyczne wyobrażenie czterech z sześciu scenariuszy przyszłości ruchu robotniczego w Europie w 2030.

(tekst, fot. Adam Rogalewski)