Braki kadrowe w przeludnionych więzieniach, ataki więźniów na strażników, oczekiwana podwyżka płac, to główne powody akcji strajkowej podjętej w poniedziałek (22 stycznia) przez strażników francuskich więzień. Strajkowano w 115 spośród 188 francuskich więzień.

Związek zawodowy „Siła Robocza” domaga się podwyżki płac i natychmiastowego zatrudnienia 2,4 tys. dodatkowych pracowników. Minister sprawiedliwości Nicole Belloubet zaprosiła związkowców na rozmowy. Rząd zaoferował zatrudnienie dodatkowo 100 strażników jeszcze w tym roku. Zobowiązał się też, że odseparuje najgroźniejszych więźniów od pozostałych osadzonych. Yoan Karar ze związku zawodowego „Siła Robocza” skomentował te propozycje: - Nie ustąpimy nawet o milimetr!

We francuskich więzieniach przebywa 70 tys. osób. Strażnicy skarżą się na braki personelu, sprzętu i wsparcia w nadzorze nad osadzonymi. W podparyskim więzieniu Fresnes, słynącym z trudnych warunków, liczbę ataków na strażników związki zawodowe szacują na 4 tys. rocznie.

BP OPZZ