Grudniowe posiedzenie plenarne Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego

W dniach od 12 do 13 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Europejskiego Komitetu – Ekonomiczna Społecznego (EKES). Z ramienia OPZZ- członkami Komitetu są Sławomir Broniarz (ZNP), Dariusz Potyrała (ZZGWP) i Adam Rogalewski (wydział międzynarodowy OPZZ).Komitet jak zwykle uchwalił wiele opinii, jak również spotkał się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timermansem (na zdjęciu) oraz nagrodził przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach konkursu EKES promujących działania społeczeństwa obywatelskiego na rzecz Europejskich Wartości i dziedzictwa kulturowego. Rok 2018 był Europejskim Rokiem Kultury.

Podczas sesji plenarnej Komitet odbyło się seminarium dla europejskich dziennikarzy, w którym z Polski uczestniczyli koledzy i koleżanki z Radia TOK FM, Dziennik Gazeta Prawna oraz Rzeczpospolita.

Z punktu widzenia polskich pracowników na szczególną uwagę zasługują następujące stanowiska.

  • Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji;
  • Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna;
  • Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) – zmieniony wniosek pod kątem walki z praniem pieniędzy;
  • Koszty braku imigracji i braku integracji;
  • Równość płci na europejskich rynkach pracy (opinia rozpoznawcza na wniosek Parlamentu Europejskiego.

W przygotowaniu dwóch ostatnich opinii uczestniczył Adam Rogalewski jako członek odpowiednich grup analitycznych.Te i wszystkie inne opinie uchwalone przez Komitet, dostępne są w języku polskim na stronie: www.eesc.europa.eu .

W ramach nagrody EKES na uwagę zasługuje wyróżniony projekt SWANS, który wspiera kobiety emigrantki na rynku pracy i w społeczeństwie. Wśród autorek tego projektu działaczka społeczna pochodzenia polskiego.

Najważniejszym wydarzeniem sesji plenarnej było wystąpienie wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa, który niedawno został mianowany przez Partię Europejskich Socjaldemokratówkandydatem na przyszłego przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Timmermans odpowiedzialny jest w KE za praworządność oraz zrównoważony rozwój.

W swoim wystąpieniu przewodniczący Timmermans m.in. skrytykował próby niektórych krajów mających na celu ograniczanie niezależności sądów jak również (nawiązanie do sytuacji w Polsce) jako również odniósł się do sytuacji na Węgrzech gdzie w tym tygodniu parlament uchwalił prawo wydłużające liczbę nadgodzin do 400 w ciągu roku. Prawo nazywane przez kolegów z węgierskich związków zawodowych jako„prawo niewolnicze”. Podkreślił również, że dialog społeczny (negocjacje zbiorowe) są istotnym elementem socjalnego modelu europejskiego a nowe formy zatrudniania pracowników przez platformy pracy nie powinny służyć tworzeniu prekarycznych warunków pracy (Delivero, Uber eat, itd.) Zwrócił również uwagę na potrzebę skutecznego uregulowania zobowiązań podatkowych międzynarodowych korporacji- które powinny płacić podatki tam gdzie uzyskują zyski. W tym zakresie międzynarodowe firmy nie powinny różnić się od małych i średnich przedsiębiorców czy osób prywatnych, które opłacają podatki w miejscu swojej siedziby czy zamieszkania. Na koniec swojego wystąpienia przewodniczący nawiązał również do Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i potrzebie implementacji jego zasad w krajach członkowskich.Implementacji, która w dużej mierze zależy od Państw Członkowskich UE.

Komentując wypowiedź wprzewodniczącego Timmermansa Adam Rogalewski powiedział: „To było bardzo ważne wystąpienie, parokrotnie przerywane brawami. Wystąpienie, w którym przedstawiciel Komisji Europejskiej nie bał się używać słowa Europa Socjalna. Wizja Unii Europejskiej zaprezentowana przez Fransa Timmermansa w pełni zasługuje na nasze wsparcie. Pozostaje mieć nadzieje, że socjaldemokraci europejscy zdobędą wystarczająca ilość głos w przyszłorocznych wyborach aby umożliwić Fransowi Timmermansowi zostanie przewodniczącym Komisji.”Przygotował: Adam Rogalewski, p.o dyrektora wydziału międzynarodowego