Drodzy przyjaciele,

Sto lat temu Polska odzyskała niepodległość po ustanowieniu Tymczasowego Rządu Ludowego Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 1918 roku. Jego misją było utworzenie "rządu ludzi", działającego w interesie ludu pracującego i rolników, którzy powołali rząd do władzy. Opierając się na demokratycznych zasadach, rozpoczęto program stopniowej reformy systemu ekonomicznego i społecznego z dalekosiężnymi działaniami służącymi poprawie życia pracowników i zwykłych obywateli. Nadano powszechne prawo wyborcze, także dla kobiet, wprowadzono ośmiogodzinny dzień pracy, prawo do strajku i dostęp do ubezpieczeń społecznych. Polska znalazła się na liście państw najbardziej rozwiniętych na świecie pod tym względem.

Dziś wasza Konfederacja upamiętnia te wydarzenia nadzwyczajnym posiedzeniem Rady. Mam zaszczyt wnieść swój wkład w te obchody, ale muszę przekazać też słowo ostrzeżenia. Te kluczowe osiągnięcia nie zostały osiągnięte bez walki i bez walki nie będą trwałe. Wydarzenia w wielu krajach europejskich, które doświadczyły wzrostu znaczenia skrajnie prawicowej populistycznej polityki i ciągłych ataków na warunki pracy i prawa podstawowe, pokazują, że nigdy nie wolno nam brać tych praw za pewnik.

Musimy zachować czujność, ponieważ nie może być demokracji bez równości i sprawiedliwości społecznej. W imieniu Grupy Pracowników życzę Wam dziś udanego spotkania i wielu sukcesów w Waszych przyszłych zmaganiach.

Z poważaniem,

Gabriele Bischoff

Przewodnicząca grupy pracowników
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego


Tłumaczenie: Aleksandra Gabriel