Z instrumentu SURE wspierającego pracę w niepełnym wymiarze godzin skorzysta wkrótce siedemnaście państw członkowskich

Bruksela, 24 sierpnia 2020 r. (Agence Europe) - W poniedziałek 24 sierpnia Komisja Europejska zaproponowała przyznanie łącznie 81,4 mld euro pomocy finansowej dla piętnastu państw członkowskich w ramach instrumentu SURE w celu wsparcia krajowych programów pracy w niepełnym wymiarze godzin. Wkrótce zrobi to samo dla Portugalii i Węgier, które złożyły o to oficjalny wniosek.

Włochy i Hiszpania zajmują lwią część tej puli, która ma być podzielona w następujący sposób: - Włochy 27,4 mld euro; - Hiszpania 21,3 mld euro; - Polska 11,2 mld euro; - Belgia 7,8 mld euro; - Rumunia 4 mld EUR; - Grecja 2,7 mld euro; - Czechy 2 mld euro; - Słowenia 1,1 mld EUR; - Chorwacja 1 mld EUR; - Słowacja 631 mln EUR; - Litwa 602 mln EUR; - Bułgaria 511 mln EUR; - Cypr 479 mln EUR; - Malta 244 mln euro i Łotwa 192 mln euro.

Niemcy nie będą korzystać z instrumentu SURE, podobnie jak Francja na tym etapie. Każde państwo członkowskie ma czas do 2022 r. Na skorzystanie z tego instrumentu.

Pomoc zostanie rozdzielona po jej formalnym zatwierdzeniu przez Radę UE i po udzieleniu przez wszystkie 27 państw członkowskich gwarancji krajowej zapewniającej pełną operacyjność SURE.

Pożyczki udzielone państwom członkowskim za pośrednictwem instrumentu SURE będą miały „średni termin zapadalności 15 lat”, a ich oprocentowanie będzie uzależnione od warunków rynkowych w momencie, w którym Komisja Europejska pozyskuje kapitał od inwestorów - powiedziała Marta Wieczorek, rzecznik prasowy Instytucja europejska. Zagrozi to krajowym finansom publicznym.