Izba Reprezentantów w USA za podwyżką płacy minimalnej

Płaca minimalna wynosi obecnie w USA 7,25 dolara za godzinę. Izba Reprezentantów w dniu 18 lipca 2019 r. przyjęła ustawę, zgodnie z którą minimalna stawka za godzinę pracy wzrośnie do 15 dolarów do 2025 r. Przepisy przewidują stopniową podwyżkę płacy minimalnej według następującego harmonogramu:

8,40 dolarów w 2019 r.,

9,50 dolarów w 2020 r.,

10,60 dolarów w 2021 r.,

11,70 dolarów w 2022 r.,

12,80 dolarów w 2023 r.,

13,90 dolarów w 2024 r.

i 15 dolarów w 2025 r.

Analizy wskazują, że dzięki ustawie przyjętej przez Izbę Reprezentantów wzrosną wynagrodzenia około 17 milionów pracowników. Nancy Pelosi, spiker Izby Reprezentantów, podkreślała, że na zmianie skorzystają przede wszystkim kobiety, ponieważ to one stanowią większość w grupie pracowników zarabiających na chwilę obecną 7,25 dolara za godzinę.

Przyszłość ustawy jest niepewna. Projekt ma niewielkie szanse na wejście w życie przed wyborami w listopadzie 2020 r. Mitch McConnell, lider Republikanów w Senacie, jest zdania, że może to osłabić gospodarkę. Ponadto Biały Dom zapowiedział, że Donald Trump zawetuje ustawę. Bobby Scott, demokrata z Wirginii, powiedział: „ Republikanie zasiadający w Senacie muszą zdecydować, czy stanąć po stronie amerykańskich robotników, czy odwrócić się od ciężko pracujących ludzi w całym kraju ”.

Świat potrzebuje wyższych płac

Miliony pracowników na całym świecie nie zarabiają wystarczająco, aby żyć godnie i zaspokajać swoje elementarne potrzeby. Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych wzywa rządy na całym świecie do  działań na rzecz podwyżek płac. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych jest zaangażowana w kampanię „Europa potrzebuje podwyżki płac”, w której uczestniczy również Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Hasło obecnej kadencji OPZZ to „Polska potrzebuje wyższych płac”. Dobra koniunktura gospodarcza i poprawa kondycji finansów publicznych to najlepszy moment, aby przeprowadzić kompleksową reformę prawa podatkowego i zmienić politykę państwa w zakresie wynagrodzeń tak, aby w kolejnych latach wynagrodzenia rosły szybciej, a z efektów wzrostu gospodarczego mogli korzystać wszyscy obywatele.

KD