W Toledo odbyła się konferencja podsumowująca program „Future of workplace relations: Opportunities and challenges for trade unions in Europe”. Komisja Młodych OPZZ otrzymała zaproszenie do udziału w konferencji i z niego skorzystała. Komisję Młodych reprezentował Marcin Dylowicz ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Konferencja poświęcona była analizie wyników badań ankietowych przeprowadzonych na reprezentatywnych próbach w Hiszpanii, Litwie, Rumunii, Serbii, Wielkiej Brytanii oraz Polsce. Z przeprowadzonych badań powstał raport, którego autorami są Magda Matysiak (Instytut Socjologii, UW), Piotr Ostrowski (OPZZ), Dominik Owczarek (Instytut Spraw Publicznych). Kompletny raport dostępny jest w siedzibie OPZZ, a wiceprzewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski spotka się z Komisją Młodych OPZZ w celu omówienia wyników projektu.

KM OPZZ