Dyskusja w sprawie drugiej fazy konsultacji Komisji Europejskiej z partnerami społecznymi nad inicjatywą dotyczącą sprawiedliwych płac minimalnych w Europie, nowa strategia przemysłowa dla Europy oraz unijny instrument finansowania na rzecz partnerów społecznych w kontekście COVID-19 to główne punkty telekonferencji Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w dn. 2-3 lipca br. W spotkaniu uczestniczył kol. Adam Rogalewski, dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ, prezentując podczas obrad stanowiska OPZZ, wypracowane podczas posiedzenia Prezydium OPZZ w dn. 30 czerwca. Na szczególną uwagę zasługuje przestawienie na forum Komitetu Wykonawczego wspólnego stanowiska organizacji związkowych państw tzw. Grupy Wyszehradzkiej w sprawie europejskich płac minimalnych. Inicjatorem wspólnego głosu związków zawodowych naszego regionu było OPZZ. Warto przypomnieć, że wprowadzenie dyskusji nad europejską płacą minimalną na forum europejskie jest efektem wieloletnich starań i inicjatyw śp. Jana Guza.

Osią większości dyskusji na forum EKZZ jest „Europejski Zielony Ład”. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przywiązuje dużą wagę do treści tego programu, wypracowywanego przez społeczność Europy.
W ostatnim czasie Przewodniczący OPZZ dwukrotnie uczestniczył
w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. W swoich wystąpieniach zwracał uwagę na sytuację w polskim górnictwie i energetyce oraz oczekiwania OPZZ w tym zakresie.

Z inicjatywy OPZZ w dniu 18 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy poświęcone sytuacji
w górnictwie i energetyce. W trakcie posiedzenia przedstawiono trudną sytuację w tych branżach i wynikające z niej zagrożenia dla pracowników i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przedstawiciele OPZZ zażądali opracowania wieloletniego – co najmniej 30-letniego - programu w tym zakresie. Nie do przyjęcia jest sytuacja,
w której PiS, sprawując władzę od kilku lat, nie wypracowało takiego programu,
w strategicznej dla Polski i Polaków sprawie.

Krytycznie oceniamy postawę Solidarności, która zamiast konstruktywnej współpracy, brak efektów swojej działalności chce zatuszować bezpodstawnymi atakami na OPZZ i FZZ.