W Brukseli rozpoczął się Kongres Belgijskiej Powszechnej Konfederacji Pracy (FGTB-ABVV), największej centrali związkowej w Belgii. Delegaci wybiorą nowe władze i uchwalą program na nową kadencję. OPZZ reprezentuje Piotr Ostrowski,  dyrektor Wydziału Międzynarodowego.

FGTB-ABVV jest strategicznym partnerem OPZZ. W listopadzie 2017 roku Przewodniczący OPZZ Jan Guz i Przewodniczący FGTB-ABVV Rudy De Leeuw podpisali w Brukseli porozumienie o współpracy i wzajemnym uznawaniu członkostwa. Na jego mocy członkowie organizacji członkowskich OPZZ, pracujący w Belgii otrzymają wsparcie że strony FGTB-ABVV. To unikalne porozumienie w skali europejskiej, łączące dwie centrale związkowe z zachodniej i wschodniej Europy. Porozumienie między OPZZ i FGTB-ABVV zostało wymienione w Programie OPZZ na nową kadencję, przyjętym na zeszłotygodniowym Kongresie OPZZ, jako wzór do naśladowania w relacjach dwustronnych OPZZ z innymi centralami związkowymi.

Piotr Ostrowski