W dniu 21 czerwca br. podczas sesji plenarnej 108 konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) przedstawiciele związków zawodowych osiągnęli porozumienie z rządami i pracodawcami w kwestii przyjęcia ogólnoświatowej Konwencji w sprawie eliminacji przemocy i molestowania w miejscu pracy. „To jest wielki sukces i Ogólnopolskie Porozumie Związków Zawodowych (OPZZ) wyraża nadzieję, że Konwencja zostanie ratyfikowana przez wszystkie państwa świata” – komentował dr Adam Rogalewski, który wraz z Jackiem Dubińskim reprezentował OPZZ w czasie konferencji.

Konwencja ustanawia prawo każdego do pracy wolnej od przemocy i molestowania oraz będzie wymagać od krajów na całym świecie:

• Wprowadzenia w życie przepisów zakazujących i sankcjonujących przemoc i molestowania w pracy.

• Zobowiązania pracodawców, po konsultacji z pracownikami i ich związkami, do posiadania polityki zapobiegania oraz zwalczania przemocy i molestowania.

„Każdy powinien mieć prawo do zarabiania na życie bez lęku przed przemocą lub molestowaniem”, powiedział Per Hilmersson, zastępca sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), „a pracodawcy powinni mieć wyraźny obowiązek stworzenia przejrzystych i jasnych procedur zapobiegających przemocy i molestowania, aby wesprzeć ofiarę i odpowiednio postąpić ze sprawcą.

Manuela Tomei, dyrektor Departamentu Jakości Pracy MOP, powiedziała: „Bez szacunku nie ma godności w pracy, a bez godności nie ma sprawiedliwości społecznej. Po raz pierwszy przyjęto Konwencję i zalecenie w sprawie przemocy i molestowania w świecie pracy. Mamy teraz uzgodnioną definicję przemocy i nękania. Wiemy, co należy zrobić, aby temu zapobiec. Mamy nadzieję, że nowe standardy wprowadzą nas w przyszłość pracy, którą chcemy zobaczyć”. 

KD