Brytyjska spółka Deliveroo, która umożliwia zamawianie jedzenia za pomocą platformy internetowej i odpowiada za jego dostarczanie, prowadzi działalność nie tylko w Zjednoczonym Królestwie, lecz takaże na 14 innych rynkach, m.in. w Hiszpanii. Firma korzysta tam z usług około 1 500 kurierów dostarczających żywność, którzy na ogół są freelancerami. W dniu 23 lipca 2019 r. sąd w Madrycie orzekł, że kurierzy powinni zyskać status pracowników firmy.

Freelancerzy pozostają z firmą w niestandardowej relacji zatrudnienia, której dokładna charakterystyka różni się w zależności od kraju. Niestandardowy status pracowników w Hiszpanii skutkuje między innymi tym, że nie otrzymują pełnych świadczeń pracowniczych, takich jak ubezpieczenie społeczne. Deliveroo uzasadnia współpracę z kurierami na takich zasadach twierdząc, że ich praca cechowała się dużą elastycznością. Sąd odrzucił ten argument zwracając uwagę na to, że kurierzy podlegali specjalnym instrukcjom i brakowało im autonomii, którą powinni posiadać niezależni wykonawcy. Orzeczenie sądu w Madrycie umożliwi kurierom domaganie się od firmy formalnej umowy i odpowiednich świadczeń.

Bernardo Garcia, prawnik w jednym z wiodących związków zawodowych w Hiszpanii - Powszechnym Związku Robotników (UGT) - podkreślił wagę zaangażowania organów państwa w tej sprawie: „Proces ten jest wyjątkowy, ponieważ rozpoczął się na wniosek instytucji państwowej,

a sprawa podlegała gruntownej kontroli inspekcji pracy"".

KD