W dniach 11 - 12 lipca odbyło się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego (EKES). Komitet jak zwykle uchwalił wiele opinii. Z punktu widzenia polskich pracowników na uwagę zasługują następujące stanowiska:

  • Zarządzanie przemianami w cyfrowym świecie pracy;
  • Sytuacja kobiet z niepełnosprawnością.

Te jak również inne opinie dostępne są na stronie komitetu: https://www.eesc.europa.eu

W obradach komitetu wzięli również udział wiceprezydent Komisji Europejskiej w debacie dotyczącej modernizacji gospodarki europejskiej: „Zdecentralizowane dostawy energii, zrównoważony transport i regionalny rozwój gospodarczy”, jak również Gernot Bluemel przedstawiciel rządu austriackiego w związku z objęciem przez ten kraj prezydencji Unii Europejskiej.

Na uwagę zasługuje debata dotycząca gospodarki europejskiej. Przedstawiciele związków rumuńskich zwrócili uwagę sprzeczności w polityce klimatycznej UE. Z jednej strony Komisja Europejska stara się przeciwstawiać tak zwanemu ubóstwu energetycznemu czyli wzrostowi kosztów energii, z drugiej strony wzywa do zamykania kopalń węgla dostarczających najtańszego źródła energetycznego. Likwidowanie kopalń w krajach gdzie produkcja energii uzależniona jest od węgla, jak w Rumunii czy Polsce z pewnością spowoduje wzrost kosztów energii. Konieczne jest więc rozważne podejście do tematyki energetycznej UE oraz ochrona miejsc pracy w sektorach przemysłu ciężkiego. Podobna dyskusja będzie zapewne prowadzona podczas konferencji klimatycznej w grudniu br. w Katowicach.

Adam Rogalewski, radca ds. międzynarodowych i członek EKES.