Szanowna Pani Przewodnicząca,

Szanowni Panowie Wiceprzewodniczący Wykonawczy,

Szanowny Panie Komisarzu,


Nasze organizacje członkowskie z Polski powiadomiły nas o przyjęciu przez polski parlament nowego aktu prawnego umożliwiającego premierowi dowolne odwoływanie członków Rady Dialogu Społecznego w trakcie pandemii Covid-19.

Postanowienia w tej sprawie zostały zawarte w projekcie szczegółowych rozwiązań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa Covid-19.

Partnerzy społeczni, reprezentujący największe związki zawodowe i organizacje pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego, już w sobotę zaprotestowali przeciwko poważnej „ingerencji w niezależność tej ważnej instytucji dialogu społecznego w Polsce”. Wydali wspólny list w tej sprawie, podpisany przez: Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Konfederację Lewiatan, Pracodawców RP, Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego (w załączeniu).

Autonomia partnerów społecznych jest integralną częścią dialogu społecznego, gwarantowaną przez prawo międzynarodowe i europejskie. Dialog społeczny jest ponadto kluczowym instrumentem do walki z gospodarczymi i społecznymi konsekwencjami Covid-19, a rządy w całej Europie powinny wspierać partnerów społecznych, aby odnieść sukces w tym przedsięwzięciu.

Jako europejscy partnerzy społeczni jesteśmy bardzo zaniepokojeni tą sytuacją i wzywamy Państwa do rozpoczęcia dyskusji z polskim rządem, w celu natychmiastowego wycofania nowych przepisów. Pomogłoby to zaradzić temu, co uważamy za niedopuszczalne zagrożenie dla autonomii partnerów społecznych.

Poniżej można pobrać oryginalną treść listu: