W dniu dzisiejszym EKZZ (Europejska Konfederacja Związków Zawodowych) przesłała do naszego Związku Zawodowego OPZZ list przedstawicieli rządów sprzeciwiający się do wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego dyrektywy w sprawie odpowiedniego wynagrodzenia minimalnego w Unii Europejskiej, Dyrektywa ta ma na względzie między innymi zapewnienie standardów wynagradzania minimalnego pracowników- stanowiącego 50% średniego wynagrodzenia lub 60% mediany wynagrodzeń, zapobiegania przekroczeniu progu zagrożenia ubóstwem oraz promuje negocjacje zbiorowe z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Przedstawiciele rządów kilku państw członkowskich w tym reprezentantka Polski- Pani Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii zarzucają ingerencję Unii Europejskiej w prawo krajowe dotyczące kształtowania płac i dialogu społecznego (pomimo silnego poparcia ze strony związków zawodowych, w tym przez OPZZ), jak również naruszenie zasady pomocniczości.

Na końcu listu znajduje się  tak zwana „wisienka na torcie”, a mianowicie propozycja zastąpienia dyrektywy (wiążącego instrumentu prawnego, który wyznacza cel, jaki mają osiągnąć państwa członkowskie w poszczególnych krajach w ramach własnych systemów prawnych)  Zaleceniem (które jest opinią wydającego ją organu, który może zaproponować kierunek działań, ale  nie pociąga żadnych skutków prawnych i w zasadzie Państwa nie muszą się do niej stosować).

W linku poniżej znajduje się niniejszy, przetłumaczony dokument.