W dniu 2 sierpnia 2019 r. indyjskie związki zawodowe zorganizowały masowy protest w ramach sprzeciwu wobec planów rządu Narendry Modiego. Zastrzeżenia związków dotyczą m.in. ustalonej na przyszły rok wysokości płacy minimalnej. Minister pracy Santosh Gangwa ogłosił, że wyniesie ona 4 628 Rs (60 EUR) miesięcznie, podczas gdy związki postulowały, aby wyniosła 20 000 Rs (259 EUR). Ustalenie rządu w tym zakresie opierało się na raporcie komitetu ekspertów, w którym nie było przedstawiciela związków zawodowych. Związki wzywają do stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy poprzez zwiększenie popytu w gospodarce i podwyżki płac, a nie zachęcanie do inwestowania w kraju korporacji międzynarodowych polityką niskich płac.

Sanjeeva Reddy, prezes Indyjskiego Kongresu Narodowego Związków Zawodowych (INTUC), powiedział:

Rząd zignorował nasze żądania ustalenia płacy minimalnej zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy i udziału związków zawodowych w ustalaniu innych standardów ”.

Sharan Burrow, Sekretarz Generalna Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych, w której zrzeszone jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, wyraziła solidarność z protestującymi mówiąc:

Globalny ruch związkowy wspiera indyjskie związki zawodowe. Opowiadamy się za godnym traktowaniem pracowników, a nie wyzyskiem. Stoimy ramię w ramię ze związkowcami w Indiach, którzy walczą o prawa pracowników w każdym miejscu pracy, o krajową płacę minimalną, za którą ludzie mogą godnie żyć. Walka naszych indyjskich sióstr i braci jest naszą walką”.

KD